Razstava Rudolfa Sakside v palači Costanzi v Trstu

V petek, 16. januarja 2015 bo v dvorani Umberto Veruda v Palači Costanzi v Trstu odprtje retrospektivne razstave Saksida, pittore cantastorie / slikar pravljičar . Razstavo organizira Društvo za umetnost Kons s prispevkom Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine in Tržaške občine ter podporo Goriške pokrajine. Kustos razstave je Giulia Giorgi. Razstava bo na ogled od 17. januarja do 15. februarja 2015 vsak dan od 10. do 13. ter od 17. do 20. ure.

Vabilo na razstavo - plakat
Vabilo na razstavo

Razstava ponuja vpogled v zgodovino likovne produkcije Rudolfa Sakside (1913-1984), goriškega slikarja, ki je še premalo poznan širši publiki. Ob tridesetletnici smrti leta 2014 se je porodila zamisel, ki je omogočila uresničitev obsežnejše retrospektive v Pokrajinskih Muzejih iz Gorice, kjer je bila na ogled poleti leta 2014; tej sledi pričujoča razstava. Trst je mesto, kjer je živel in ustvarjal več let in ga želi zato na ta način počastiti ter mu tako priznati zasluženo čast, ki so jo dolgo pričakovali vsi, ki so ga poznali, med temi so desetine bivših dijakov slovenskih ter italijanskih šolskih zavodov v Gorici, Kopru in Trstu.

Portret
Portret

Nekatera Saksidova likovna dela so bila na ogled na obsežnejši skupinski razstavi Orizzonti dischiusi / Razprta obzorja , ki se je odvijala leta 2012 med Trstom in Ljubljano ter je bila nato na ogled še v Čedadu in Gorici leta 2013, medtem ko so bile zadnje retrospektive leta 1994 v Gorici in leta 1995 v Trstu ter na Opčinah. Goriška razstava iz leta 2014 je bila najobsežnejša doslej postavljena restrospektiva, ker so bila prvič na ogled v javnosti dela iz družinske zbirke in številnih zasebnih zbirk, ki so jo dopolnjevala dela iz javnih zbirk.

Mesto ponoči
Mesto ponoči

Ob slednji razstavi je nastala zamisel o splošnem katalogu, ki ga je bilo mogoče pripraviti s pomočjo številnih zasebnikov, ki so posredovali dokumentacijo o svojih delih med potekom goriške razstave. Tako je prišel na dan bogat popis likovnih del, za katere so kustosi goriške razstave prvotno mislili, da so izgubljena. Število poznanih del je tako naraslo, zato lahko ocenjujemo, da gre dejansko za glavnino Saksidove produkcije. Število zbranih podatkov je dovolilo kronološko razvrstitev del ter povezavo z biografijo in likovnim razvojem umetnika.

Mrtvo mesto, 1959
Mrtvo mesto, 1959

Razstava, ki jo otvarjamo, zaobjema kompleksno raziskovalno delo in predstavlja pomembne novosti, med temi so prepoznavna temeljna obdobja njegovega slikarskega razvoja, obravnavane tematike in razlikovanje izraznih oblik, ki se jih je posluževal. Pomembno vlogo je imelo namreč grafično načrtovanje, dejavnost, ki mu je omogočila oblikovanje številnih plakatov in pomemben primerek poštne znamke. Njegovo slikarstvo pa označuje eklekticizem, ki ga vodi od začetnega futurizma, ko občuti vpliv magičnega realizma, mimo postopne poenostavitve oblik po drugi svetovni vojni, vse do zadnjih abstraktnih del.

Muzikant, 1971
Muzikant, 1971

Rudolf Saksida je bil eklektični umetnik, ki je povezal slovensko in italijansko umetnost, je doživel obdobje fašizma, drugo svetovno vojno, čas obnove in ekonomski boom tako da se je včasih zatekal v pravljično oazo ekstravagantnih fantastičnih bitij, včasih pa je odločno izrazil svoje nasprotovanje vojni in nasilju, ki od vedno prizadevata človeštvo.

Brez naslova