Predstavitev monografije

V ponedeljek 9. februarja, s pričetkom ob 17. uri, bo v dvorani Piemonte palače Economo, sedež spomeniškega varstva za Furlanijo Julijsko krajino, predstavitev monografije Rudolf Saksida pittore cantastorie / slikar pravljičar , s katero Društvo za umetnost KONS zaključuje projekt posvečen Saksidi ob 100 letnici rojstva in 30 letnici smrti. Obsežno publikacijo uvaja poglobljeno kritično besedilo Joška Vetriha, ki je prispeval tudi dokumentacijo o umetniku, medtem ko je Giulia Giorgi uredila katalog. Zbranih je nad 300 del, od slik do lesorezov in risb, od grafičnega oblikovanja do uporabne umetnosti. Monografijo bosta predstavila Laura Safred, docentka beneške likovne akademije, in Ivan Žerjal, umetnosti zgodovinar in tudi sam umetnik.

Rudolf Saksida se je rodil v Gorici leta 1913, v njegovi življenjski usodi pa se zrcalijo dramatični dogodki 20. stoletja: ob izbruhu prve svetovne vojne sta se z materjo zatekla v Ljubljano, medtem ko je bil oče vpoklican v vojsko. Po povratku v rodno mesto in vzpostavitvijo fašizma je Saksida obiskoval italijanske šole; kasneje, med drugo svetovno vojno, je postal tudi oficir italijanske vojske. V tridesetih letih se je spoprijateljil s someščanom Tulliom Cralijem, ki ga je uvedel v svet futurizma in aeroslikarstva. Sodelovanje s Cralijem je botrovalo k temu, da je Saxida tako se je podpisoval v tem obdobju leta 1942 sodeloval na XXIII. beneškem bienalu in da je začel razstavljati na deželni ravni. Po koncu vojne se je Saksida vrnil v Gorico, a je bil brezposeln; oddaljil se je tudi od poetike futurizma. Naposled je začel poučevati na slovenskih šolah, leta 1947 v Kopru, od leta 1955 pa v Trstu. Po upokojitvi leta 1981 se je vrnil v Gorico. V povojnem obdobju se je lahko nemoteno posvetil slikarstvu. Poenostavil je kompozicije in slikam dal pridih začaranosti in negibnosti, tako da so njegova dela vzporejali s Spacalovim magičnim realizmom, Tullio Crali pa je Saksido posrečeno označil za »slikarja pravljičarja«. Učiteljska služba mu je omogočila, da je živel samostojno, včasih celo odmaknjeno od družbenega in umetniškega dogajanja. Tudi zato je v slikarstvu razvil tematike, povezane s svetom sanj in domišljije.

Monografijo Rudolf Saksida pittore cantastorie / slikar pravljičar je objavilo Kulturno društvo za umetnost KONS s podporo Dežele Furlanije Julijske krajine in Pokrajine Gorica. Monografija je nastala ob dveh antoloških razstavah; prva se je zaključila meseca oktobra v goriških Pokrajinskih muzejih, druga pa je na ogled v Trstu do 15. februarja v občinski dvorani Umberto Veruda palače Costanzi.

Plakat - vabilo na predstavitev