Društvena razstava KONS " 30 x 30 "


KONS

Kulturno društvo za umetnost Kons je naslednik Društva zamejskih likovnikov, ki je delovalo v Trstu in v Gorici v preteklih desetletjih. Društvo deluje na področju vizualne umetnosti v najširšem pomenu besede, saj združuje likovnike, slikarje, kiparje, fotografe, grafične in multimedijske oblikovalce, ljubitelje umetnosti; skratka vse, ki "imajo spoštovanje do umetnosti".

Že drugo leto plodno sodelujemo z vodstvom Stalnega Slovenskega Gledališča. V letošnji sezoni smo doslej postavili tri razstave, skupinsko razstavo "V modrem", ki smo jo tudi predstavili na zadnjem Slofestu, spominsko antološko razstavo kostumografu Igorju Pahorju in gostovanje slikarske razstave "Harmonia mundi" Cvetke Hojnik iz Lendave. S slednjo razstavo "30x30", pri kateri sodeluje izbor članov društva, bomo zaključili letošnjo razstavno sezono. Naslov se sklicuje na igro z naslovom "Moj devetsto". Na razstavi "30x30" sodelujejo: Matjaž Hmeljak, Dunja Jogan, Jana Kalc, Klavdija Marušič, Živa Pahor, Sandi Renko, Ivana Soban, Franko Vecchiet in Andrea Verdelago.

Citiram Jasno Merku' (razstava "Prostor" v SSG leta 2012) : " Sodelujoči umetniki se bistveno razlikujejo v temperamentu in pogledih, znajdemo se pred oblikovno in vsebinsko zelo različnimi deli, vezni člen je poudarek na avtonomiji ustvarjalnega procesa, ki ohranja svojo vitalnost, čeprav je nakazanih problemov veliko. "

Na koncu sta priloženi dve sliki iz razstave.


Sledi kratka (nepopolna) samo-predstavitev razstavljalcev.


Matjaž Hmeljak

naslov: "morda tihi veter" 4 grafike (digitalni tisk na papir) 30 x 30 2016

Slike bi lahko označili kot minimalistično algoritmično abstrakcijo. Na podlagi minimalnih sredstev barvanih črt sestavljam abstraktno animacijo, iz katere sem izbral štiri slike, ki so tukaj prikazane kot grafike, tiskane na fotografskem papirju. Z uporabo enostavnih geometrijskih funkcij lahko spremenimo mrežo kvadratkov v razgibano teksturo. Slika postane zanimiva ko vnesemo v mrežo barve, kjer je vsaka barvna komponenta definirana na podlagi geometrijske teksture.


Dunja Jogan

naslov: "Slovenski Vitezi"
Dunja Jogan, art director & illustrator, predstavlja dve ilustraciji, ki sta izšli v Galebu 2015. Ilustracije pripovedujejo zgodbe Marjete Zobec o Slovenskih Vitezih, bojih proti Turkom, viteške turnirje, romantično ljubezen, pogum, načela


Klavdija Marušič

naslov: "Moj devetsto" kompozicija 6x 30x30 cm , akril na platnu, 2016

Klavdija Marušič živi v Trstu, kjer je končala znanstveni licej France Prešeren. V slikarstvu, fotografiji in grafiki (Grafična šola "Carlo Sbisà") se je izpopolnjevala v Benetkah, Trstu in Grožnjanu. Kot glavno tehniko uporablja predvsem akvarel. Sodelovala je na preko 300 skupinskih razstavah, slikarskih bienalih, likovnih delavnicah in ex-temporih. Imela je 21 osebnih razstav, za njeno delo je dobila več priznanj.


Živa Pahor
- naslov: (moj) vrt.
Akril, 30x30.

Živa Pahor, ilustratorka in slikarka ter televizijska in radijska ustvarjalka, predstavljam sliko v formatu 30x30, torej v kvadratni meri 900 (cm) in prikazuje (moj) vrt, na katerem raste, kar mi je v življenju pomembno.


Sandi Renko

naslova: MIKVADRAT 1115, anno 2015 cm 31,5 x 31,5, aerografia na valoviti lepenki METRIKVADRAT 515, anno 2015 cm 31,5 x 31, 5aerografia na valoviti lepenki

Sandi Renko se vključuje v raziskovalno smer programatične umetnosti. Njegov modus operandi sloni na solidni geometrijski zasnovi, navidezno preprosta shema podaja motiv kocke. Zaporedje različic se razvija na modularni osnovi. Minimalni posegi postopoma reducirajo posamezne prvine na bistvo. S pomočjo preprostih različno debelih in dolgih vertikalnih črt umetnik ustvarja volumetrične efekte, ki zadobijo kinetične razsežnosti s preprostim premikanjem opazovalca med ogledom.


Ivana Soban

Dva akvarela, Naslov: "Črna luknja" in "Sončevo zdravilo" Tehnika: akvareli,pasteli,tempere Leto: 2016 e 2015 Ivana Soban je ilustratorka in oblikovalka. Obe ilustraciji sta nastali po literarni predlogi Maje Furman "Iztok in Lunček" Ilustrirala je zbirko ljudskih otroških pesmi z naslovom Barčica po morju plava. Grafično podobo sem podpisala pri treh knjigah: Tretji razred, zbirka pesmi svetoivanskih srednješolcev, Na vojsko pojdemo, zbrano gradivo iz prve svetovne vojne na območju nekdanje župnije Repentabor, in Sedem mostov po prstih, avtorice Barbare Žetko.


Andrea Verdelago

naslov: " 30x30 " (štiri slike,) olje na platnu, 2016

Andrea Verdelago se je rodil v Trstu, kjer tudi živi in dela. Diplomiral je na oddelku za psihologijo tržaške fakultete, z diplomsko nalogo o vidni zaznavi. Redno se izpopolnjuje in v letu 2003/2004 se je udeležil tečaja na Mednarodni šoli za grafiko in slikarstvo v Benetkah pod vodstvom prof. Silvestra Lodija.


priloženi sta dve sliki, Živa Pahor "moj vrt" in Sandi Renko " METRIKVADRAT 515.


Živa Pahor, "Moj vrt"

Sandi Renko, "Metrikvadrat 515"


KONS

Kons, associazione per l' arte è l' erede dell' associazione " Društvo zamejskih likovnikov, circolo che nei decenni passati raggruppava molti artisti sloveni di Trieste e Gorizia. L' associazione opera nel campo delle arti visive e intreccia la creatività di soci pittori, scultori, fotografi, grafici, artisti multimediali, appassionati d' arte in tutte le sue forme. Lo spazio in cui opera l'associazione e' il territorio triestino e goriziano.

Da due anni Kons collabora con la direzione del Teatro Stabile Sloveno. Nella stagione corrente abbiamo realizzato tre mostre negli spazi del teatro, la collettiva "Nel blu", presentata anche in occasione dell'evento Slofest del 2015, la mostra antologica in ricordo del costumista Igo Pahor e abbiamo ospitato la mostra "Harmonia mundi" dell'artista Cvetka Hojnik di Lendava (Slovenia orientale). Con la mostra attuale "30x30", a cui collabora una selezione di soci del Kons, si conclude la nostra stagione espositiva di quest'anno. Il titolo e' un riferimento scherzoso allo spettacolo che sara' ora in scena, dal titolo "Il mio novecento". Alla mostra "30x30" partecipano i soci del circolo:

Matjaž Hmeljak, Dunja Jogan, Jana Kalc, Klavdija Marušič, Živa Pahor, Sandi Renko, Ivana Soban, Franco Vecchiet e Andrea Verdelago.

Una citazione da Jasna Merku' (mostra "Spazio" v SSG leta 2012) : "Gli artisti che espongono sono diversi caratterialmente e per i temi che ci propongono, le loro opere presentano forme e contenuti diversi, ad accomunarli è il processo creativo che lascia trasparire molta vitalità anche se i problemi che ci vengono proposti non sono pochi. "

Allegate alla fine del testo due immagini.


Segue una breve (incompleta) auto-presentazione degli autori


Matjaž Hmeljak

titolo: "forse un vento silenzioso" 4 grafiche (stampa digitale su carta) 30 x 30 2016

Le quattro immagini sono astrazioni minimaliste algoritmiche. Con pochi mezzi (segmenti colorati di linee rette variamente orientati e colorati) sto componendo un' animazione astratta, da cui ho selezionato quattro immagini che ho poi fatto stampare su carta fotografica.


Dunja Jogan

titolo: "Cavalieri Sloveni"

Dunja Jogan presenta due illustrazioni, pubblicate nel mensile Galeb nel 2015, e che raccontano storie di cavalieri sloveni (scritte da Marjeta Zobec), di battaglie contro i Turchi, di tornei cavallereschi, d amore romantico, del loro coraggio, dei principi


Klavdija Marušič

titolo: "Il mio novecento" composizione 6x 30x30 cm, acrilico su tela, 2016

Klavdija Marušič vive a Trieste, dove ha frequentato il Liceo Scientifico France Prešeren. Ha seguito vari corsi di pittura, fotografia e grafica (Scuola Libera dell Acquaforte Carlo Sbisà ) a Trieste, Venezia, Grisignana (Croazia). Ha partecipato a più di 300 mostre collettive, biennali d arte, laboratori creativi ed ex-tempore, Ha allestito 21 mostre personali e per il suo lavoro ha ricevuto parecchi riconoscimenti.


Živa Pahor

titolo: "il (mio) orto" Acrilico, 30x30.

Živa Pahor, illustratrice, pittrice, lavora alla radio e tv slovena di Trieste, espone un quadro in formato 30 x 30 (e quindi 900) che rappresenta il (mio) orto, dove cresce tutto cio' che e' importante nella mia vita.


Sandi Renko

titolo: MIKVADRAT 1115, anno 2015 cm 31,5 x 31,5, aerografo su cannetè METRIKVADRAT 515, anno 2015 cm 31,5 x 31,5, aerografo su cannetè

L opera di Sandi Renko si caratterizza per l essenzialità minimalista che si traduce in una semplificazione delle forme e dei materiali. Come superficie di lavoro viene utilizzato il cartone ondulato trattato con colori acrilici. Sono le linee verticali a creare effetti volumetrici che assumono caratteristiche cinetiche se osservate da diversi punti di vista. Forme geometriche elementari che, con l intersecarsi delle linee e la giustapposizione dei colori, arricchiscono il moto ondulatorio determinando una continua variazione percettiva.


Ivana Soban
Due aquarelli,
Titoli: "Paura del Buco nero" e "La medicina del Sole"
Aquarello, pastelli, tempera. Ivana Soban e' illustratrice e designer. Le due immagini sono illustrazioni del racconto "Iztok in Lunček" di Maja Furman pubblicato dal mensile "Galeb". Ha illustrato una raccolta di canzoni popolari per bambini " Barčica po morju plava" (la barchetta va per il mare). Ha realizzato la veste grafica di tre libri, "Terza classe" (raccolta di poesie delle medie di s.Giovanni), "Andremo in guerra" (collezione di materiali relativi alla grande guerra della parrocchia di Repentabor, "sette ponti sulle dita" di Barbara Žetko.


Andrea Verdelago

titolo: " 30x30 " olio su tela, 2016

Andrea Verdelago è nato a Trieste, dove vive e lavora. E' laureato in psicologia con una tesi di percezione visiva presso l Università degli Studi di Trieste. Ha frequentato i corsi alla Scuola Internazionale di grafica e pittura a Venezia con il prof. Silvestro Lodi.


seguono due immagini, una di Živa Pahor "Moj vrt" e una di Sandi Renko "METRIKVADRAT 515"

Živa Pahor "Moj vrt"

Sandi Renko "METRIKVADRAT 515"